Vinterlandbrukskulen i Ryfylke
home Contact
Agronomutdanning
Vinterlandbruksskulen tilbyr studiet “VG 3 landbruk”. Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse i alle landbruksfaga
Vinterlandbruksskulen flyttar frå kommune til kommune i Ryfylke og på Haugalandet
Kontakt skulen
Adresse:  Ryfylkevegen 5469, 4137 Årdal
Telefon: 907 28 784,
E-post: kontor@vlr.no
Reiseplan for Vinterlandbruksskulen
Dei neste åra blir reiseruta slik:  
 
 
  2017 - 2018 Rennesøy Kommune
  2018 - 2019 Rennesøy Kommune
  2019 - 2020 Vindafjord Kommune
  2020 - 2021 Vindafjord Kommune (2 år om det er stor interesse)
  2021 - 2022 Suldal Kommune
 
 
Hendingar
14.11.2017 00:00:00
Tidlegare var skulen eitt år i kvar kommune. Men i det siste har elevsøknaden til skulen vore så stor at den har vore to år etterkvarandre i kvar kommune for å gje tilbudet til flest mogeleg av søkjarane.
09.01.2017 00:00:00
Skuleåret 2017-2018 vert på Rennesøy !
Elevliste Vindafjord 2007-2008

S.No Fornavn Etternavn
1
Tove
Aune
2
Osmund
Birkeland
3
Torunn
Blikra
4
Jacob O.
Bull-Tornoe
5
Ann Olaug
Byggstøyl
6
Tone
Flokketvedt
7
Kjetil
Flokketvedt
8
Torfinn
Fosen
9
Ingunn
Frette
10
Janette Belinda
Grimås
11
Janine Olga H.
Grimås
12
Tanja Therese
Horneland Wiland
13
Sylvi
Kaldheim
14
Geir Olav
Larsen
15
Karin
Nerheim trengereid
16
Anne
Karin Røssbø
17
Marit
Sandve Risdal
18
Torbjørn
Svinelid
19
Ole
Sævareid
20
Johnny
Toresen
21
Terese
Wolczek
22
Susanne
øfeldt
23
Anita
øvregard
24
Knut
Helge Âsbø

Bilete frå 2007-2008 Vindafjord

Bak frå venstre: Osmund Birkeland Vindafjord Torbjørn Svinelid Tysvær, Kjetil Flokketvedt Etne, Geir Olav Larsen Vindafjord, Ole Sævareid Etne, Anita Øvregård Vindafjord, Jacob O. Bull-Tornøe Etne

I midten::Knut Helge Åsbø Etne, Therese Wolczek Haugesund, Bjørg Olaug Byggstøyl Vindafjord, Susanne Øfeldt Haugesund, Marit Sandve Risdal Karmøy, Karin Nerheim Trengereid vindafjord, Janette Belinda Grimaas Vindafjord, Tove Aune Etne, Tone Flokketvedt Etne, Torfinn Fosen Karmøy, rektor Asbjørn Ask

Framme fra venstre: lektor Gitte Halvorsen, Jonny Thoresen Kvinnherad, Anne Karin Røssbø Stord, Sylvi Kaldheim Etne, Torunn Blikra Vindafjord, Tanja Terese H. Wiland Etne, Ingunn Frette Etne, adjunkt Hilde-Gunn Skeie Bøe, Janine Olga H. Grimaas Vindafjord