Vinterlandbrukskulen i Ryfylke
home Contact
Agronomutdanning
Vinterlandbruksskulen tilbyr studiet “VG 3 landbruk”. Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse i alle landbruksfaga
Vinterlandbruksskulen flyttar frå kommune til kommune i Ryfylke og på Haugalandet
Kontakt skulen
Adresse:  Ryfylkevegen 5469, 4137 Årdal
Telefon: 907 28 784,
E-post: kontor@vlr.no
Reiseplan for Vinterlandbruksskulen
Dei neste åra blir reiseruta slik:  
 
 
  2017 - 2018 Rennesøy Kommune
  2018 - 2019 Rennesøy Kommune
  2019 - 2020 Vindafjord Kommune
  2020 - 2021 Vindafjord Kommune (2 år om det er stor interesse)
  2021 - 2022 Suldal Kommune
 
 
Hendingar
14.11.2017 00:00:00
Tidlegare var skulen eitt år i kvar kommune. Men i det siste har elevsøknaden til skulen vore så stor at den har vore to år etterkvarandre i kvar kommune for å gje tilbudet til flest mogeleg av søkjarane.
09.01.2017 00:00:00
Skuleåret 2017-2018 vert på Rennesøy !

14.11.2017 00:00:00
Tidlegare var skulen eitt år i kvar kommune. Men i det siste har elevsøknaden til skulen vore så stor at den har vore to år etterkvarandre i kvar komm
09.01.2017 00:00:00
Skuleåret 2017-2018 vert på Rennesøy !
16.11.2016 00:00:00
i tillegg til dagsturar i nærområdet har skulen to lengre fagturar.
21.10.2016 00:00:00
Me reidser sundag i 12-tida og kjem att onsdagskveld
16.03.2015 00:00:00
08.05.2013 00:00:00
27 elever har søkt elevplass på Finnøy - det er mykje meir enn det har vore på Finnøy tidligare. Gj. snittsalder er 31 år og det er 37% kvinner. Skåre
07.05.2013 00:00:00
Skulen reiste til Italia 16 mars-20 mars. Det var gardsbesøk av ulike slag.
07.05.2013 00:00:00
27 har søkt elevplass på Finnøy - det er mykje meir enn det har vore på Finnøy tidligare. Gj. alderen er 31 år. Kvinneandelen er 37%. Skåret i gleda e
11.12.2012 00:00:00
Elevane ved VLR var på ein rundtur på Auslandet i haust. Det var gardsbesøk av ulike slag og ein tur innom UMB.
26.05.2011 00:00:00
19 flinke agronomar vart uteksamenert skuleåret 2011-2012
05.05.2010 00:00:00
I mars 2012 hadde skulen den tradisjonelle utlandsturen
01.01.1900 00:00:00
VLR var på studietur til Italia 16 mars-20 mars 2013.