Vinterlandbrukskulen i Ryfylke
home Contact
Agronomutdanning
Vinterlandbruksskulen tilbyr studiet “VG 3 landbruk”. Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse i alle landbruksfaga
Vinterlandbruksskulen flyttar frå kommune til kommune i Ryfylke og på Haugalandet
Kontakt skulen
Adresse:  Ryfylkevegen 5469, 4137 Årdal
Telefon: 907 28 784,
E-post: kontor@vlr.no
Reiseplan for Vinterlandbruksskulen
Dei neste åra blir reiseruta slik:  

 
 2016 - 2017 Hjelmeland kommune (to år pga stor søknad)
 
  2017 - 2018 Rennesøy Kommune
 
  2018 - 2019 Vindafjord Kommune
Hendingar
09.01.2017 00:00:00
Skuleåret 2017-2018 vert på Rennesøy !
16.11.2016 00:00:00
i tillegg til dagsturar i nærområdet har skulen to lengre fagturar.
Krav til opptak

God allmennutdanning frå vidaregåande skule og/eller realkompetanse. Minst ½ års landbrukspraksis.

Alderen på elevane er frå 19 år og oppover . 50/50 damer-menn.
Søknadsfrist er 1. mai.
Stipend og Lån. Skyssgodtgjering.

Sjølve undervisninga er gratis, likeins lærebøker. Lærebøkene kan du få kjøpe med deg etter studiet for halv pris.

Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Rogaland Fylke gjev etter søknad skyssgodtgjering for reisa mellom heim og skule.

Her finner du søknadsskjema